Döp om mapp i android

Att döpa om en mapp i android efter att den har skapats istället för att bara låta den heta “Folder” eller “Mapp” innebär att det är lättare att organisera och effektivisera sin hemskärmsmiljö.

För att döpa om en mapp så öppnar man först den mapp som man vill döpa om, antingen en nyskapad mapp eller en befintlig sådan, och långtryck sedan i titelfältet längst upp på mappen där mappens namn står; sannolikt heter den antingen “Mapp” eller “Folder”, beroende på din språkversion. Nu dyker ett nytt dialogfönster upp. “Byt namn på mapp” alternativt “Rename folder”, och där kan man döpa mappen till vad man önskar.

Skriv en kommentar