Redigera bilder med android.

Picsay är ett bildredigeringsprogram för Android-lurar där man lätt redigerar bilder som finns i telefonen.  Programet finns i en gratisversion och en pro version som kostar pengar.

Dels kan man addera texter, pratbubblor och symboler till bilderna (med allt från hattar till mustascher), dels kan man förvränga hela bilden med effekter som ”spherize” eller välja att göra allt utom en del av bilden svart-vit för att framhäva ett objekt.

Det går också att klippa ut till exempel ett huvud och flytta på det, eller lägga det på en hund i en annan bild.

Skriv en kommentar