Twimight – Twitterappen som fungerar även vid en nödsituation

Vid en katastrof slås ofta internet och 3G-nätet ut och den viktiga kommunikationen försvåras.

Androidappen Twimight  låter mobiltelefoner kommunicera med varandra utan uppkoppling vilket möjliggör kommunikation vid naturkatastrofer även där mobilnätet är utslaget.

Denna modell har prövats för och kallas s.k. opportunistisk kommunikation d.v.s.  information som via blåtand eller wifi vandrar från den ena mobiltelefonen till den andra i ett katastrofområde, tills dess att informationen kommer så långt att den når en telefon som kommer åt 3G-nätet. Därifrån skickas informationen till en server som i sin tur kan sända information till alla som prenumererar på tjänsten, oavsett var i världen de befinner sig.

Appen Twimight, har utvecklats vid uppsala universitet på  WISENET, centrum för forskning om trådlös sensorkommunikation, i samarbete med Tekniska högskolan i Zürich (ETH).

Twimight går också att ladda ner som ett program till datorn. Fördelen med telefonen är att vi alltid har den med oss och att den också kan skicka information om positionen via gps. ­ Med själva tweeten följer alltså även information om position. I Twimight används också tele­fonens övriga sensorer, som gör det möjligt att skicka med bilder, ljud och upplysningar om telefonens rörelser.­ – Appen är framförallt tänkt att fungera i ett akut skede vid naturkatastrofer.  Sedan kommer det räddningspersonal som kan kommunicera via satellit.

Skriv en kommentar